Find nye og gode tilbud her!

Måned: januar 2015

Gratis advokatbistand ved tvangsfjernelse

Forældrekompetenceundersøgelse

Tvangsfjernelse af et barn er et følsomt emne, både for barn og forældre. Fordi det er så følelsesladet, er det nærmest et tabu at snakke om. Men realiteten er, at tvangsfjernelse er et stigende fænomen i Danmark. Derfor er det vigtigt at kende proceduren og vide hvor man skal henvende sig, hvis den frygtelige situation, at kommunen vil tage dit barn, skulle indtræffe. Tvangsfjernelse-advokater.dk har behandlet tvangsfjernelsessager i mange år og har derved stor erfaring og kompetence inden for området.

Læs videre

Gratis formøde med erstatningsadvokaten


advokat
Har du nogensinde pådraget dig en skade, men på grund af omkostninger ikke undersøgt om du havde krav på erstatning? Hos erstatnings-advokater.dk er formødet gratis. Under dette udføres en estimering af sagens omkostninger, så du ved hvad du har at forholde dig til. Der er altså ikke længere grund til at tøve med at søge erstatning.

Læs videre